צור קשר | ראשי
Logic Solutions - Quality & Systematics Innovation

חדש!
מיפוי ואבחון תהליכים ארגוניים

חדש! <br/>מיפוי ואבחון תהליכים ארגוניים

ד"ר אביבה בשן
מחיר: 140 ₪

ארגונים נדרשים מעת לעת לבחון את תהליכי העבודה ושרשרת הערך שלהם, תוך התייחסות לשאלות מפתח של עמידה ביעדים, ניצול אפקטיבי של משאבי הארגון, מימשקים, יעילות ושיפור תהליכי עבודה.

הסביבה הגלובלית מעצימה אתגרים אלו, לנוכח דינמיקת התפתחותן של חברות רב לאומיות והיווצרות מערך תהליכים ומוצרים חוצי גבולות ומדינות, יחד עם התפתחות מבנה תהליכי רשתי, מרובה מימשקים ויחסי גומלין ועתיר אי וודאות וסיכונים עסקיים.

מיפוי ואבחון תהליכים בסביבה עסקית מורכבת, דינאמית ומשתנה, מקבל חשיבות רבה ודורש מיומנויות מערכתיות גבוהות. טכניקות וגישות האיבחון המוצגות בספר זה, שמות דגש על מיפוי ויזואלי, ממוקד ופשטני, תוך ארגון תהליכים ומבנים לכדי מפה ברורה, המאפשרת חקירה יעילה וזיהוי הזדמנויות לשיפורים תהליכיים.

המעבר מראייה תהליכית של “מערכת סגורה” לראייה תהליכית של “מערכת פתוחה” וכן הכרתם והבנתם של עקרונות הניתוח המעוגנים בכל אחת מהגישות, מובילים לשליטה בתהליכי החשיבה המעשית והויזואלית Visual Thinking. שליטה זו מאפשרת הרחבת הניתוח והשגת שיפורים משמעותיים, גם בתהליכים רב תחומיים, בעלי רמת מורכבות גבוהה יותר, המאפיינים את עולם העסקים המודרני.

אתר זה מתוחזק ומופעל עי פלוטו בניית אתרים