צור קשר | ראשי
Logic Solutions - Quality & Systematics Innovation

דגימת קבלה ובקרת תהליכים סטטיסטית

דגימת קבלה ובקרת תהליכים סטטיסטית

ד"ר אביבה בשן
מחיר: 95 ₪

הספר מהווה תוספת לספר- ניהול האיכות- הבטחת ובקרת איכות סטטיסטית, בהוצאת לוגיק מערכות יעוץ והדרכה. נועד להרחיב את הצד היישומי באמצעות קובץ רחב של בעיות ופתרונות מלאים,בנושאים :ניתוח כושר תהליך, בקרת תהליכים סטטיסטית SPC ודגימת קבלה. הפתרונות מלווים בהסברים מקיפים, טבלאות ועשרות תרשימים ואיורים. לכל קובץ שאלות מצורף מבוא תיאורטי מקדים, המספק את הבסיס העיוני המתאים והמכיל : הגדרות, נוסחאות ותרשימים. מכוון ומותאם לתכניות הלימודים של המוסדות להשכלה גבוהה ומהווה אמצעי מסייע לניגשים לבחינות ההסמכה ל CQE של האיגוד הישראלי והאמריקאי לאיכות. הספר נותן ביטוי הולם לצרכי הלומדים וסגל המרצים גם יחד. מהווה כלי עזר לציבור המנהלים, המהנדסים ובעלי התפקידים ברמות השונות של פונקציית ניהול האיכות וניהול התפעול, הזקוקים להכרת טכניקות יישומיות המסייעות לתהליך עבודתם השוטפת.

אתר זה מתוחזק ומופעל עי פלוטו בניית אתרים