צור קשר | ראשי
Logic Solutions - Quality & Systematics Innovation

גלובליזציה, איכות ומה שביניהן

גלובליזציה, איכות ומה שביניהן

ד"ר אביבה בשן
מחיר: 145 ₪

הספר נשען על ממצאי מחקר שדה מקיף בקרב עשרות חברות גלובליות רב לאומיות.
משלב ראיה מערכתית הבוחנת את מערכת האיכות כחלק מהמערכת התפעולית הגלובלית, הנדרשת להיות מעורבת בצעדים האסטרטגיים של החברה.

להלן הנושאים המרכזיים:
- איכות גלובלית- התפתחות מושג האיכות הבינלאומית
-אתגרי ניהול איכות במציאות דינאמית של מיזוגים,רכישות והתרחבות גלובלית
- בחינת רמות גלובליזצייה שונות של מערכת האיכות תוך זיהוי יחסי גומלין אסטרטגיים, תפעוליים ושיווקיים
- ללמוד מנסיונן של חברות המתמודדות בשוק הגלובלי : דוגמאות ליישומים בשטח
-קשיים בוויסות צרכים לוקליים וגלובליים של מערכת האיכות
- מנגנוני אינטגרציה לתיאום פעילותה של מערכת האיכות הגלובלית
- חיזוק הזהות הגלובלית של מערכת האיכות והעצמת הרציונאל האסטרטגי, התפעולי והשיווקי בדרך עבודתה
- פיתוח תכניות להעצמתה של מערכת האיכות כפונקצייה גלובלית התורמת להשגת Quality Value Adding
- פיתוחה של גישה אסטרטגית לניהול איכות בארגונים גלובליים

אתר זה מתוחזק ומופעל עי פלוטו בניית אתרים