צור קשר | ראשי
Logic Solutions - Quality & Systematics Innovation

ניהול רזה – Lean Management

ניהול רזה – Lean Management

ד"ר אביבה בשן,
מחיר: 90 ₪

הספר ניהול רזה – Lean Management, מציג תהליכי הטמעת Lean Management בקרב חברות מערביות שקיבלו על עצמן את מחוייבות המעבר מניהול מסורתי לניהול רזה.
הספר פותח בהצגה נרחבת של גישת הניהול הרזה – עקרונותיה, הכלים המרכזיים המשמשים ליישומה ודרך הטמעתם בארגונים ועובר להצגה פרטנית של מקרים הלקוחים מההוויה התפעולית והעסקית של חברות מיישמות Lean.
להערכתנו, הצגה זו הינה הדרך הטובה ביותר ללמידה ולגיבוש תובנות באשר ליישום גישת הניהול הרזה בארגונים, הכלים התומכים ביישומה וגיבוש המחוייבות ארוכת הטווח להשגת שיפור מתמיד ומצויינות.
המקרים המוצגים נלקחו במלואם מתוך כתבי עת מקצועיים ומתוך פרסומים באתרי האינטרנט של החברות עצמן.

נושאים מרכזיים: גישת הניהול הרזה – מושגי מפתח וקווים מנחים ליישומה, ניתוח זרימת ערך, גישת S5 ודוגמאות נבחרות ליישומי Lean בקרב חברות בעולם המערבי.

אתר זה מתוחזק ומופעל עי פלוטו בניית אתרים