צור קשר | ראשי
Logic Solutions - Quality & Systematics Innovation

חקר עבודה והנעת עובדים

חקר עבודה והנעת עובדים

ד"ר יוסי חדד.
מחיר- 136 ש"ח

הספר מיועד לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה – אוניברסיטאות, בתי ספר להנדסאים ומגוון רחב של קורסים והשתלמויות. עונה בצורה מיטבית על צרכי הלומדים בפקולטות למינהל עסקים, כלכלה והנדסת תעשיה וניהול מהווה כלי עזר חיוני לציבור המהנדסים והמנהלים הזקוקים להכרת טכניקות יישומיות אשר יסייעו בידם בתהליך עבודתם השוטפת ובקבלת החלטות ניהוליות. הספר מתמקד ב-3 נושאים שיישומם הינו בעל חשיבות רבה לייעול הקצאת המשאבים האנושיים של הארגון: הנדסת שיטות, חקר עבודה ושכר עידוד. במסגרת נושאים אלו נבחנות שיטות העבודה היעילות ביותר ודרכי שיפורן, נקבעים תקני זמן (נורמות) המשמשים לקביעת תקני כוח אדם, תמחיר והקצאת משאבים אופטימלית ונבחנות שיטות שכר עידוד שונות ככלי בעל חשיבות בהנעת עובדים להשגת רמות ביצוע אופטימליות. הדגש בספר הוא על הצד היישומי. התיאוריה משולבת בהצגת מגוון רחב של דוגמאות, בעיות ופתרונות מלאים.

אתר זה מתוחזק ומופעל עי פלוטו בניית אתרים